Vizija ŠDU

Želimo, da je ŠDU dom malih občestev, ki vsaki študentki na temelju osebnega pristopa in njihovega sobivanja v skupnosti omogoča celostno osebnostno rast. 

Najpogostejši kriteriji za izbiro ŠDU so krščanska usmeritev doma, mir, varnost, bližina fakultete, želja po osebnosti rasti, duhovnem oblikovanju in medsebojni povezanosti.

MEDSEBOJNA POVEZANOST IN PODPORA – Študentke živijo povezane v manjših občestvih.

DUHOVNOST – Študentkam so omogočene priložnosti za duhovno formacijo, kjer lahko poglobijo svojo vero in pridejo do osebne vere v Jezusa Kristusa.

ZA DRUGE – Študentke so povabljene, da razvijajo občutek za drugega v izbrani dejavnosti.

ŽENSKA IDENTITETA – Študentke imajo priložnost srečanja s svojo ženskostjo, v izgrajevanju in zavedanju, kdo so in k čemu so poklicane. K temu največ prispeva skrbnost pri opravilih vsakdanjega življenja in medsebojna srečanja.

MEDNARODNOST – Dom je odprt do tujih študentk, bodisi do tistih, ki redno študirajo na Univerzi v Ljubljani ali pa tistih, ki pridejo v Slovenijo za krajši čas preko študijske mednarodne izmenjave.

CELOSTNA OSEBNOSTNA RAST – ŠDU seznanja študentke o ponudbi na tem področju v Ljubljani in jih spodbuja in podpira pri osebnih odločitvah za osebnostno rast.

PREDNOSTNE NALOGE

Temeljno izhodišče je oblikovanje malih občestev znotraj ŠDU-ja. Vodilna misel je SAMOINICIATIVNOST in USTVARJALNOST (ODKRIVAJ IN RAZVIJAJ SVOJE TALENTE V SKUPNOSTI)

  • Vsaka študentka (ali več skupaj) predlaga, pripravi in skupaj z drugimi izpelje eno od pobud, ki jo izbere.
  • Vodstveni tim pomaga pri razločevanju in podpira izbrane pobude študentk.