Podaljšanje bivanja

Prošnjo za podaljšanje bivanja v ŠDU za naslednje študijsko leto oddaj najkasneje do 31. maja tekočega leta vodstvu ŠDU. Naj vsebuje jasno izraženo prošnjo za podaljšanje, in informacijo glede študija (fakulteta, smer, letnik).

Priloži refleksijo preteklega leta (pod vidiki celostne rasti, graditve skupnosti in delovanja za druge) in razloge, zaradi katerih želiš ostati v ŠDU; napiši želje glede premestitve po hiši.

Če izpolnjuješ pogoje za subvencijo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, do 14. avgusta oddaš elektronsko vlogo za subvencionirano bivanje (portal eVŠ). Tega roka nikar ne zamudi!
Aktualne informacije in navodila za izpolnjevanje vloge najdeš na spletni strani Pisarne za študentske domove v Ljubljani.

V ŠDU je na razpolago določeno število subvencioniranih ležišč. Tiste, ki že imate subvencionirano sobo, morate podaljšati prošnjo za subvencijo. Svetujem in zelo priporočam, da priloge, ki jih zahteva Pisarna za študentske domove ob obrazcu za subvencijo, čim prej pošlješ sama, čeprav je zapisano, da jih bo Pisarna sama pridobila od ustreznih ustanov. Vključno s potrdilom o vpisu.
Višina subvencije se določa za vsako študijsko leto posebej. Zadnja leta je znašala 32 €/mesec.
Če nisi upravičena do državne subvencije, je možnost nesubvencionirane nastanitve.

    S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.